West's proxy war in Syria!

Monday, August 6, 2012
Dan Kepada yang masih kurang yakin, marilah kita menonton video ini dengan penuh kritis (lakukan carian peribadi berkenaan dengan maklumat yang dipersembahkan).


0 comments: